כוחה של מילה בטיפול אייפק – חלק 13

ואסיים באגדה אינדיאנית:

הבורא אסף את כל היצורים ואמר: "אני רוצה להחביא משהו מפני בני האדם, עד אשר יהיו מוכנים. זוהי ההבנה שהם יכולים לברוא את המציאות שלהם עצמם".

אמר העיט: "תן לי, ואני אקח זאת אל הירח".

אמר הבורא: "לא. יום אחד הם יגיעו לשם וימצאו זאת".

אמר הסלמון: "אני אקבור זאת בתחתית האוקיינוס".

אמר הבורא: "לא. הם יגיעו גם לשם".

אמר הבופלו: "אני אקבור זאת במישורים הגדולים".

אמר הבורא: "הם יחפרו באדמה וימצאו זאת גם שם".

סבתא חפרפרת, שחיה בלב האדמה, שאין לה עיניים פיזיות אך היא רואה בעיניים רוחניות, אמרה: "שים זאת בתוכם".

והבורא אמר: "כך אעשה".

ביבליוגרפיה

1. אונא, י' (1993). פיסיקת הקוונטים. תל אביב: משרד הביטחון.

2. אמוטו, מ.(2003) מסרים מהמים – המים אומרים לנו להתבונן בעצמנו, רימון חיים אחרים.

3. בלייך, א'. (2002) תפילה מרחוק עניין של אמונה, מדע או שניהם, הרפואה, כרך 141, חוב' ו'

4. האוניברסיטה הפתוחה, התפתחויות בחקר המוח ותהליך הקריאה

5. טבעון, ד"ר, ג' ג' (2005). זוהר סודות הנשמה.

6. לניאדו, י' (1997). המפתח. תל אביב: גל.

7. מרפי, ד"ר, ג' (2000). כוחו של תת המודע. אור עם.

8. פרום, נ' (2002). כוח האותיות והשמות. הוד השרון: אסטרולוג.

9. צ'ופרה, ד'.(1990) ריפוי קוונטי. ישראל: מודן.

10. ריצ'רד, ל. (1998) אמנות השפה – מוצא האנושות, הד ארצי

11. ויקיפדיה, תיאוריית האבולוציה.

12. ויקיפדיה, תפילה

13. חוק איסור לשון הרע התשכ"ה (1965)

14. פרקי אבות, פרק א' יא'.

15. www.Hidabroot.org

http://www.hidabroot.org/ARDetail.asp?BlogID=7093

תקשורת עם אלוקים בעידן המודרני

16. www.Hofesh.org.il

http://www.hofesh.org.il/freeclass/parashat_hashavua/06/09_emor/1.html