מודעות, רטט ואבחנה בטיפול אייפק – חלק 5

אמונות

לכל יצור חי יש זיכרון ההולך ומתהווה ומתפתח מרגע היווצרותו עד ליום מותו. כל אירוע, כל חווייה, כל גירוי נרשמים בכל תא ותא במערכת של היצור החי. החוויות והאירועים מקוטלגים במערכת הזיכרון תחת איפיון של כמה כאב ו/או כמה הנאה באו איתם. כאשר אמא נענית במהירות לבכי הרעב של התינוק שלה, הכאב של הרעב נמהל עם הנאת הסיפוק של החלב המרגיע והזיכרון הזה מקוטלג בדרגת כאב/הנאה ספציפית. ככל שתגובות האמא יהיו באותה מהירות למצבים דומים וכתוצאה מכך ההרגעה תתהווה בהתאם, יווצר דפוס זיכרון של יחסים בין כאב והנאה במוחו של התינוק שיעזור לו לנבא נכון מה יקרה כשהוא יסבול שוב מכאב. הניבוי הופך להיות אמונה; במקרה הנ"ל "אם אני בוכה, מאמינים לבכי שלי ומספקים לי הנאה".

העיקרון הזה של יצירת מערכות ניבויים, הוא העיקרון היוצר אמונות אצל בני האדם. כאשר מדובר בחיות, אנחנו מכנים עיקרון זה בשמות כמו אילוף, התנייה, אימון. לבני האדם, מעבר לחיות, קיימת המערכת האינטלקטואלית היוצרת שפה באמצעותה הם מתקשרים ויוצרים סדר חברתי בו ניתן להביע צרכים בצורה מילולית בין אדם לחברו. אך בבסיסו, האדם הינו ראשית לכל חיה, ובשנות חייו הראשונות, הוא מופעל על ידי אילוף והתניות כמו החיות, ואופי סיפוק הצרכים הראשונים שלו בתחילת חייו יקבע את אופי התנהלותו הרגשית והתיקשורת שלו עם אחרים לאורך כל חייו.

הניבויים, האמונות, השליליים ו/או חיוביים שנוצרו בו מתחילת דרכו, הם קובעים בצורה מכרעת את ה"אופי" שלו, מפני שזהו בנק הניסיון שצבר האדם והוא קובע במצבים בהם יש איום על מקורות ההזנה הפיזיים/נפשיים שלו איך יתנהג ואיך ייגש לפתור את האיומים הנ"ל. האמונות הנוצרות, יכולות להיווצר במודעות מלאה על ידי האדם או במודעות חלקית של האיזור הלא מודע, או במודעות יותר חלקית של מערכות ואיברים פיזיים ספציפיים. אם הכבד לדוגמא מפתח זעם בתהליך ההריון, זעם שאינו שייך לתמונת ההתפתחות הכללית, זעם זה יכול להוות גורם מפריע בחייו של האדם, ואם הוא סובל מהתקפי זעם שאינם מוסברים במציאות עצמה (בעייה מאד נפוצה), אמונה ספציפית של הכבד שאינה נמצאת באינטגרציה עם המערכת כולה יכולה לאמלל את האדם.

לאמונות יש כוח ניבויי המתייחס אל ההיסטוריה, הן אוטומטיות וברובן אינן מודעות לאדם. הן מקיפות את כל שטחי החיים של האדם ובאופן עממי אנחנו מכנים אותן "אופי". לאמונה הקשורה בניבוי אם האדם יחוש הנאה או כאב, שליטה מלאה על רמת הפתיחות לריפוי, על רמת הרטט בה הפתיחות מתבטאת ועל רמת התפיסה והמודעות האינטלקטואליים.

האמונלייזר (בכירות מקצועית), הוא הכלי החדש ביותר באייפק, ובאמצעותו המטפל ניגש לניתוח של רטט הכוח של אמונות המטופל בהצלחת הטיפול ובמידת השפעות הטיפול ו/או המטפל עליו, על המטופל, ועל תלונותיו. זהו כלי ניבויי שישפר את יכולת האמונה של המטופל בטיפול ובמטפל, ובכך יגביר את הפתיחות הרגשית, יארגן את קצב הרטט ויגייס את המוכנות האינטלקטואלית לטיפול.

ארבעת מרכיבי התמונה האבחנתית שהצגנו עד כה נותנים לנו תמונת מלאה על מצבו של המטופל ואולי, במקום שנגדיר ונאמר שבעקבות הטיפול רמת מודעותו של המטופל גוברת, אולי נוכל לאמר שרמת המרפא שלו גוברת.

מודעות
רטט
פתיחות
אמונות

להמשך קריאה – חלק 6