קורס להסמכת מטפלי אייפק

קורס להסמכת מטפלי אייפק ייפתח ב 7 לחודש מאי בהדרכת תמי רייס.
אורך הקורס 10 מפגשים, כל אחד מ 9 בבוקר עד 1:30 אחה"צ.
בסיום הקורס תוענקנה תעודות הסמכה/סיום בהתאם להשלמות הקוריקולום הנדרשות
להרשמה ולפרטים נוספים, נא לפנות אל תמי רייס