חנות מוצרים ושירותים

פנס לד 4 צבעים

$50.00 – הוספה לסל

גירוי נקודות אנרגטיות

$42.00 – הוספה לסל

הרשמה לרשימת המטפלים באתר

$60.00 – הוספה לסל

44 ס"מ על 39 ס"מ

$85.00 – הוספה לסל

44 ס"מ על 39 ס"מ

$85.00 – הוספה לסל

44 ס"מ על 39 ס"מ

$85.00 – הוספה לסל