מורי אייפק מוסמכים 2016

 

אביבי שרון – 054-4708555 – gavivi@bezeqint.net

אולוקיה לימור – 050-7227387 – limonero7@walla.com

אופיר רותי – 050-5616769 –  ruth.oph.er@gmail.com

בן יהודה רועי  –052-6488537 –magamelach@gmail.com

בקלו יונה052-6192444 –bacalu1@smile.net.il

חמד מידן – 054-9987771 –meidan_hemed@walla.com

פוקס דורית050-4312606 –guyfox@netvision.net.il

רייס תמי –  054-6726130 –tamyuval@gmail.com

שטרייכמן נורית  – 052-2214260s-nurit@zahav.net.il