לימודי אייפק

מסלול ההכשרה של לימודי שיטת אייפק מפיתוחו של ד"ר אורי קניג

מסלול ההכשרה של לימודי שיטת אייפק מיועד לכל אנשי המיקצוע בתחומי בריאות הגוף והנפש, וכמו כן, לסטודנטים הלומדים באופן פעיל בבתי ספר מוכרים, בהם מוכשרים אנשי מיקצוע בכל תחומי הבריאות והעזר לזולת. ריאיון אישי ייערך למועמדים על מנת להבטיח שהמועמד מאוזן בנפשו, ויכול להוות מקור סמכות למתן עזרה למטופלים עתידיים.
מורי הקורסים שהוכשרו אישית על ידי ד"ר אורי קניג הם: נורית שטרייכמן, תמי רייס, דורית פוקס, רועי בן יהודה, שרון אביבי, יוני בקלו, לימור אולוקיה, חמד מידן ורות אופיר.
משנת 2009, סדנאות המתחילים והמתקדמים המסורתיות מתאחדות לקורס אחד הנקרא קורס הסמכת מטפלי אייפק, כפי שיפורט בהמשך מסלול הלימודים. עיקר מאמץ הלימוד יתרכז בקורסי המשך במסגרת בתי ספר מוכרים ברחבי הארץ.
נכון לעכשיו, קורסי שיטת אייפק מתקיימים במיכללה האקדמית גליל מערבי בצפון הארץ, ובמרכז הארץ.
סדנאות שיטת אייפק המתקדמות, בכירים ובכירות מקצועית, ילומדו אחת לשנה ע"י ד"ר אורי קניג וצוות מורים בהכשרתו.
מסלול הכשרת שיטת אייפק הנוכחי, נכנס לתוקף החל מחודש דצמבר 2009. המסלול כולל 610 שעות לימוד אקדמיות ומורכב משני שלבים מרכזיים:

1 .   מטפל מוסמך שיטת אייפק – 360 שעות לימוד אקדמיות
2.    מטפל מומחה שיטת אייפק – 230 שעות לימוד אקדמיות
3.    השתלמויות מקצועיות – למטפלים מרמת מוסמך ומעלה
4.    הדרכה מקצועית – למטפלים מרמת מוסמך ומעלה

ד"ר אורי קניג והנהלת אייפק בישראל ובעולם, ביחד, וכל אחד לחוד, שומרים לעצמם את הזכות לשנות מסלול לימודים זה על דרישותיו השונות, בצורה מלאה ו/או בצורה חלקית, לפי שיקול דעתם, וללא כל הודעה מוקדמת.