מטפל מומחה בשיטת אייפק

לימודים לקראת קבלת תעודת מטפל מומחה בשיטת אייפק

מומחה אייפק הינו דרג המנהיגות המקצועית והאישית הגבוה ביותר בטיפול אייפק. המומחה אמור לייצג את השיטה תוך הפגנת ידע מורכב והיכולת להתמודד עם מצבים סבוכים ומשתנים.
לשם כך, הדרישות ממומחה מתבטאות בדרישות אקדמיות של רכישת ידע מורחב במהלך קורסים שונים, בתוך מערכת הלימודים של אייפק ובתוספת ידע נלווה הנרכש ממוסדות לימודיים מחוץ לאייפק.
בנוסף, מטפל מומחה אמור להציג את התאמתו לתעודה זו על ידי הגשת מספר ניתוחי מקרה בהם הדגימו את הידע שלו/שלה בבניית הערכה מקצועית של כל מקרה, דרכי טיפול שונות באמצעות כלי טיפול אייפק ודיווח על ממצאי העבודה.
מטפל אייפק מומחה, מעצם היותו מנהיג ומייצג, אמור להפגין יכולת תקשורת בינאישית גבוהה בינו לבין מטופליו, בינו לבין חבריו למקצוע ובינו לבין מוסדות שונים. עליו להפגין היכולת לטפל במשברים ולהתמודד עם קונפליקטים בין אם בטיפול ובין אם ביחסיו עם אחרים.
הדרישות להשגת תעודת מומחה:
1. 150 שעות לימוד אקדמיות בקורסי אייפק הבכירים. החומר הנדרש ללימוד הינו:
א. הפסיכולוגיה של הביולוגיה
ב. מולקולת החיים
ג. דיאגרמת גוף–נפש
ד. מטריצה כוללת
ה. מטריצה פסיכולוגית
ו. הערכה מהירה/התערבות מהירה של מערכות ואיברים
ז. תרשים זרימה של העצמי
ח. פתיחות לריפוי והגנות פסיכולוגיות
ט. מודל 5 הפילטרים – 1. הרשאה/שיתוף פעולה 2. פתיחות 3. מוכנות 4. ניתוח אמונות 5. התחברות
י. ציר ההיפותלמוס-פיטואיטרי-אדרנל
כ. אמונלייזר
ל. פיענוח הקוד העומד מאחורי טיפול אייפק במעצור
מ. תרשים זרימה לאבחון/טיפול אייפק בטראומות
נ. מודל השפעת טיפול אנרגטי על מחלות במערכת הנשימה
ס. מטריצת ילדים
ע. זוגיות ומטריצת אינטימיות
פ. טבלת התפתחות ילדים מלידה עד גיל 30
צ. התמודדות עם התמוטטות נפשית ופסיכוזה בטיפול אייפק

2. 80 שעות לימוד אקדמיות לימודים מחוץ לאייפק לפי החלוקה הבאה:
א. 40 שעות אקדמיות – פסיכופתולוגיה
ב. 40 שעות אקדמיות – שיטות טיפול שונות – פסיכולוגיות ופיזיולוגיות

3. עבודת סיכום – הצגת הפילוסופיה הטיפולית ומומחיות אישית בטיפול אייפק תוך הדגמת שני מקרים טיפוליים

4. ניסיון טיפולי באייפק – 1000 שעות טיפוליות במשך שנתיים מיום קבלת תואר מוסמך טיפול אייפק

5. הגשת טופס בקשה למומחיות עם עותקים של כל התעודות הנלוות או דפי כותרת של חוברות ימי עיון

בסיום מילוי הדרישות הנ"ל התלמיד יהיה זכאי לקבלת תואר מטפל מומחה שיטת אייפק.
דרישות מסלול זה התעדכנו בתחילת חודש ינואר 2014 ותקפות מתאריך זה והלאה.

ד"ר אורי קניג והנהלת אייפק בישראל ובעולם, ביחד, וכל אחד לחוד, שומרים לעצמם את הזכות לשנות מסלול לימודים זה על דרישותיו השונות, בצורה מלאה ו/או בצורה חלקית, לפי שיקול דעתם, וללא כל הודעה מוקדמת.