תקנון אתר אייפק ישראל

גבולות האחריות של אתר זה – תקנון

אייפק – ניקוי פיזי רגשי משולב

גלישה באתר זה ודפדוף בדפי התוכן מאשרים שהגולש מקבל ומסכים עם החוקים וההגבלות הבאים:

  • אתר זה נוצר כמרכז למידע כללי על נושאי טיפול באנרגיה, ובאופן ספציפי למידע על טיפול IPEC – אייפק. התכנים המפורטים כאן הם בעיקרם למטרות הגשת מידע לאלו המחפשים להעשיר את ידיעותיהם בתחומים הנ"ל. המידע הניתן כאן צריך תמיד להישקל בזהירות.
  • בכל הנסיבות הקיימות, המידע, הדעות, הקישורים לאתרים אחרים, הביבליוגרפיה המוצעת, תוספי המזון המומלצים, הטיפים הבריאותיים וכל נושא נוסף המפורסם באתר זה, אינם עצה רפואית ו/או דעה רפואית. יתרה מכך, אלו אינם תחליף לטיפולים רפואיים, או כל פרוצדורה טיפולית אחרת. תמיד מומלץ שאדם הסובל מאיזושהי בעייה פיזית ו/או נפשית, ראשית לכל יחפש לקבל עזרה מאיש מקצוע מוסמך באחד משטחי ההתמחות של בריאות הגוף ו/או הנפש.
  • ההשתתפות באחד מהפורומים המוצעים באתר ו/או בפורומים שיצורפו בעתיד לאתר היא לשם החלפת מידע בין הציבור לבין מטפלי IPEC – אייפק ו/או מטפלים ממגוון מקצועות הבריאות בלבד. כל המידע, הדיעות והעצות המובעים בפורומים הנ"ל הם באחריותם הבלעדית של האנשים המביעים אותם. המידע הנרכש מהפורומים הנ"ל צריך לעבור את השיפוט האישי של הקורא, וזו אחריותו המלאה של הקורא באשר לכל תוצאה הנובעת מקריאת המידע בפורומים ו/או מכל פעולה אותה ביצע הקורא בקשר ישיר ו/או עקיף למידע אותו קרא בפורומים הנ"ל.
  • חברת IPEC Therapy®, Inc. וכל עובדיה, לחלוטין משוחררת מכל אחריות על התוכן המובע בפורומים, ומכל תוצאה אפשרית שנבעה מפעולה כלשהי שהקורא ביצע בעקבות המידע שפורסם בפורומים.
  • אסור בתכלית האיסור להשתמש בפורומים למטרות פרסום מכל סוג שהוא. מטרות הפורומים הן החלפת מידע מקצועי בלבד ולא למטרת קידום אינטרסים כלכליים של איזשהו גוף. המשתתפים בפורמים חייבים לפעול בתוך שמירת גבולות של מוסר ואתיקה. כל השתתפות בפורום שתחרוג מכללי האתיקה והמוסר תוסר מיידית.
  • הקניין הרוחני של המילים IPEC, Integrated Physical Emotional Clearing הוא בבעלות הבלעדית של IPEC Therapy®, Inc.. כל הזכויות של התוכן והכלים הטיפוליים המפורסמים באתר זה שמורות ל IPEC Therapy®, Inc.. הזכויות של הספרים ו/או המאמרים ו/או הקישורים המפורסמים באתר זה שמורות לבעליהם.
  • התכנים המוצעים באתר זה הם למטרות אישיות של הקוראים ולא למטרות מסחריות ו/או להפצה של מידע זה בציבור. IPEC Therapy®, Inc. אוסר על הפצת המידע המלא ו/או החלקי המוצע באתר זה למטרות מסחריות ולימודו ללא אישור של IPEC Therapy®, Inc..