בדידות אצל אישה בסוף שנות השלושים

אישה בסוף שנות השלושים שלה התלוננה על בדידות קשה. מסיום לימודיה באוניברסיטה היא הקדישה את מירב זמנה לקריירה שלה וכשלאחרונה החל להתחוור לה עד כמה מוגבלים הפכו חייה, היא פנתה לטיפול IPEC . מש עזר לה להבחין שאנשים תמיד חווים אותה כסופר וומן ושלאנשים סביב לה אין מושג על כך שהיא מרגישה בודדה וסובלת כאב נפשי מתמיד. יותר מכך, התחוור לה שבצר לה היא לא פונה החוצה לקבלת עזרה אלא, מסתגרת במקום. היא נדהמה לגלות צד זה על עצמה. טיפול IPEC עזר לה לפתוח מספר רב של מחסומים אשר מנעו בעדה מלהיפתח אל אחרים. היא החלה להרשות לעצמה להראות כמות שהיא בעיני אחרים והחלה ליזום הצטרפויות לחוגים חברתיים.

דר. אורי קניג
מפתח שיטת טיפול אייפק