בעיות גב תחתון אישה בסוף שנות השלושים

אישה בסוף שנות השלושים לחייה סבלה במשך שנים מבעיות גב תחתון. ביקורים תכופים אצל אנשי מיקצוע הביאו הרגעות זמניות אך לא פתרו את הבעייה. באופן פיזי, עברה את כל הבדיקות האפשריות אך לא התגלו ממצאים כלשהם. בטיפול IPEC במש מצא שכאבי הגב קשורים לחרדות עמוקות שיש לה בנושאים פיננסיים קיומיים. כשהאנרגיה של חרדות אלו שוחררה, השתחרר עימן כאב הגב שלה.