לחץ כלכלי אצל גבר בתחילת שנות הארבעים

גבר בתחילת שנות הארבעים התלונן על כאב הבא והולך בגבו התחתון. במש מצא שהקשר לכאב הוא חששות עמוקות בנושא כספים. הוא היה נתון ללחצים כלכליים עקב גירושיו כשנתיים לפני הטיפול ובקושי עמד במטלות הכספיות של תמיכה בגרושתו וילדיו ולשלם את התחייבויותיו. הוא סיגל לעצמו עמדה רגשית של מסתדר על הצד הטוב ולא חווה כל לחץ בצורה מודעת. מספר טיפולי IPEC חשפו בעיניו את הקשר הנפשי לכאבי הגב שלו ובהדרגה, אלו נעלמו.