מטפל מוסמך בשיטת אייפק

לימודים לקראת קבלת תעודת מטפל מוסמך בשיטת אייפק

מסלול ההכשרה של לימודי שיטת אייפק מיועד לכל אנשי המיקצוע בתחומי בריאות הגוף והנפש, וכמו כן, לסטודנטים הלומדים באופן פעיל בבתי ספר מוכרים, בהם מוכשרים אנשי מיקצוע בכל תחומי הבריאות והעזר לזולת. ריאיון אישי ייערך למועמדים על מנת להבטיח שהמועמד מאוזן בנפשו, ויכול להוות מקור סמכות למתן עזרה למטופלים עתידיים.

שלב זה כולל *360 שעות לימוד אקדמיות לפי החלוקה הבאה:
1. קורס של 80 שעות לימוד אקדמיות וכולל את התחומים הבאים:
א. תיאוריה ופרקטיקה של מושג האנרגיה וטיפולים שונים ברמה האנרגטית
ב. לימוד ביופידבק של מערכת השרירים ושימושיו באייפק
ג. מסלולי אנרגיה (מרידיאנים) ונקודות טיפול (נקודות אקופונקטורה) עפ"י הרפואה הסינית
ד. הכוח האנרגטי של המילים – טביעת אנרגיה של המילה
ה. אלרגיות והמערכת החיסונית – מושג האלרגיה, היווצרות, איבחון וטיפול בשיטת אייפק
ו. איבחון צורכי תזונה בעזרת אייפק
ז. התערבויות טיפוליות בסיסיות לאיזון אנרגטי
ח. מפות דרך ומסלולי זרימה טיפוליים של אייפק
ט. טכניקות מתקדמות של ביופידבק של מערכת השרירים
י. מיפוי מפורט של נקודות פיזיות ונקודות רפלקס בגוף האדם
י'א. כלי ליצירת משפטי IPEC טיפוליים – אישרורים
י'ב. זיהוי טיפוסי מטופלים ודרכי עבודה אפקטיביות איתם
י'ג. מצבים ותנאים חורגים בטיפולי IPEC
י'ד. רמות המוכנות להבריא
ט'ו. טיפול IPEC בעבודה עם מנגנון מערכת הלחץ
ט'ז. התמודדות עם מצבים רגשיים טעונים
י'ז. פרוטוקול הערכה תקופתית של מערכת האנרגיה של המטופל
י'ח. גישת אייפק לעבודה עם פרחי באך
י'ט. גישת אייפק לעבודה עם מערכת הצ'קרות
כ. יסודות המטריצה הבסיסית – תאוריה, תכנים וטיפול בעבודת גוף-נפש
כ'א. מוכנות בטיפול – הסרת התנגדויות בדרך לריפוי
כ'ב. חוקים ואתיקה מיקצועיים בתחום הריפוי בגוף-נפש ובטיפול אייפק

2. 20 שעות לימוד אקדמיות – תירגול והתמחות
3. 20 שעות לימוד אקדמיות – יחסי מטפל-מטופל
4. 80 שעות לימוד אקדמיות – אנטומיה ופיזיולוגיה
5. 80 שעות לימוד אקדמיות – פתולוגיה
6. 80 שעות לימוד אקדמיות – מבוא לפסיכולוגיה (או קורס במתכונת אחרת המכסה נושאים אלו).
7. חובות קריאה
סך הכל, 360 שעות לימוד אקדמיות היכולות להתפרש בין שנה לשתי שנות לימוד, תלוי בקצב התלמיד, ותלוי בכמה קיזוזים של קורסים הוא יקבל. אנשי מיקצוע מענפי הרפואה השונים יוכלו לקזז חלק מהדרישות הלימודיות עם הצגת תעודות מתאימות מבתי ספר בהם למדו קורסים דומים ובהיקף דומה לנדרש ממסלול לימודים זה.
עם השלמת הדרישות הנ"ל, יקבל הבוגר תעודת מטפל מוסמך שיטת אייפק .
* תלמידים לקראת תעודת מוסמך יכולים ללמוד את קורסי הקוריקולום בבתי ספר המתמחים בדרישות הקורסים השונות של סעיפים 3-8.

ד"ר אורי קניג והנהלת אייפק בישראל ובעולם, ביחד, וכל אחד לחוד, שומרים לעצמם את הזכות לשנות מסלול לימודים זה על דרישותיו השונות, בצורה מלאה ו/או בצורה חלקית, לפי שיקול דעתם, וללא כל הודעה מוקדמת.